Kursy prawa jazdy Kraków
Możliwość komentowania Egzaminowanie została wyłączona

Egzaminowanie

Egzaminy prawa jazdy w Krakowie odbywają się po ukończeniu naszego kursu prawa jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3.5 tony (za wyjątkiem autobusów i motocykli), ciągników rolniczych lub pojazdów wolnobieżnych oraz zespołów tych pojazdów z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż masa własna ciągnącego pojazdu, jeżeli łączna dopuszczalna masa zespołu nie przekracza 3.5 tony.